• O merenju temperature

  Normalna telesna temperatura varira

  O merenju temperature

  Normalna telesna temperatura varira

  Normalna telesna temperatura (normotermija, eutermija)čoveka se kreće u rasponu od 36,3 °C – 37,1 °C . Telesna temperatura se održava u normalnom opsegu termoregulacijom, u kojoj podešavanje temperature pokreće centralni nervni sistem. Kontrola temperature (termoregulacija) je deo homeostatskog mehanizma koji održava organizam na optimalnoj radnoj temperaturi, jer temperatura utiče na brzinu hemijskih reakcija. Normalna telesna  temperatura kod čoveka podleže dnevnim fluktuacijama od 0,5 °C – 0,7 °C. Kod ljudi koji spavaju noću, a budni su po danu (čak i kada mirno leže u postelji), najniža je oko 6 časova ujutru, a najviša uveče. Dakle, temperatura je najniža u toku spavanja, malo viša u budnom stanju kada je čovek miran, a povećava se sa aktivnošću.

  Kod žena pored dnevnih oscilacija, postoji i mesečni ciklus promena telesne temperature koji se karakteriše porastom bazalne temperature u vreme ovulacije.

  #PROVERITEZDRAVLJEKODKUĆE

  Temperatura tela varira tokom dana

  Osim što varira tokom dana, normalna telesna temperatura može, takođe, da se razlikuje i do 0,5 °C (0,9°F) iz dana u dan, tako da najviše ili najniže temperature u jednom danu neće uvek odgovarati najvišoj ili najnižoj temperaturi sledećeg dana.

  Normalna temperatura ljudskog tela neznatno varira od osobe do osobe i do doba dana. Shodno tome, svaka vrsta merenja ima opseg normalnih temperatura. Opseg normalnih temperatura ljudskog tela, uzetih oralno, je 36,8±0,5 °C (98,2±0,9 °F), što znači,  da su normalne vrednosti temperature merene na ovaj način između 36,3 i 37,3 °C (97,3 i 99,1 °F). Normalna temperatura ljudskog tela se, često, navodi kao 36,5–37,5 °C (97,7–99,5 °F). Međutim, pregledom literature, kod odraslih, nailazimo na širi opseg vrednosti normalne temperature i to čak od 33,2 do 38,2 °C (91,8–100,8 °F) za, u zavisnosti od pola i lokacije merenja.

  Prijavljene vrednosti variraju u zavisnosti od toga kako se meri:

   – oralno (ispod jezika): 36,8±0,4 °C (98,2±0,72 °F)

  – unutrašnje merenje (rektalno, vaginalno): 37,0 °C (98,6 °F).

   Rektalno ili vaginalno merenje je merenje direktno unutar telesne šupljine i obično su vrednosti  veće nego prilikom oralnog merenja, a vrednosti dobijene prilikom oralnog merenja su nešto veće od merenja temperature preko kože.

  Starenjem se  prosečna telesna temperatura i količina dnevne varijabilnosti telesne temperature  smanjuju. Stariji pacijenti mogu imati smanjenu sposobnost stvaranja telesne toplote tokom groznice, tako da čak i malo povišena temperatura može ukazivati na ozbiljan osnovni uzrok u gerijatriji. Jedna studija je pokazala da se prosečna telesna temperatura takođe smanjila od 1850-ih. Autori studije veruju da je najverovatnije objašnjenje za promenu smanjenje zapaljenja na nivou populacije zbog smanjenih hroničnih infekcija i poboljšane higijene.

  VRSTE TERMOMETARA

  Pratite svoju telesnu temperaturu

   Merenje telesne temperature je od velike medicinske važnosti . Razlog je taj što su brojne bolesti praćene karakterističnim promenama telesne temperature. Isto tako, tok određenih bolesti može se pratiti merenjem telesne temperature, a efikasnost započetog lečenja može proceniti lekar.

  Beskontaktni toplomer za merenje na slepoočnici

  HA500

  • Merna udaljenost unutar 5 centimetara
  • Merenje u roku jedne sekunde
  • Temperatura slepoočnice
  • Temperatura predmeta