• HA500

  Beskontaktni termometar za merenje na slepoočnici

  nežno meri na slepoočnici
  • Merna udaljenost unutar 5 centimetara
  • Merenje u roku od jedne sekunde
  • Temperatura slepoočnice
  • Temperatura predmeta
  • Alarm za povišenu temperaturu
  • 9 memorija
  • Merenje u °C ili °F
  • Pozadinsko osvjetljenje
  • Automatsko gašenje
  • Pokazatelj slabe baterije
  • Samoprovera kvara

  Napredni sistem merenja infracrvenim zračenjem

  Pogodno za beskontaktno merenje temperature – Napredna tehnologija merenja infracrvenim zračenjem omogućuje sigurna, precizna, pouzdana i higijenska očitavanja merenja za telesnu i za sobnu temperaturu. Tablica za merenje telesne temperature preko čela izračunata je i razvijena na osnovu statističke obrade sistematskih kliničkih dermatoloških podataka kako bi se prilagodila pacijentima sa i bez povišene temperature, kao i pod drugačijim operacijskim okruženjima. Toplomer s jednosekundnim merenjem koji ne zahteva dodir s kožom je odgovarajući izbor za mjerenje telesne temperature, prema tome sprečava unakrsnu kontaminaciju tako da meri temperaturu udaljen pet centimetara od čela.

  Klinički precizan

  Kako koristiti HA500?

  Dodaci

  • Baterije
  • Uputstvo za upotrebu