• NL100

  Kompresorski inhalator

  kompaktan i efikasan
  • MMAD ≤ 3.8 μm
  • Udeo finih čestica (FPD): 70~75%
  • Brzina raspršivanja ≥ 0.20 ml/min
  • Dosledna veličina finih čestica za efikasan tretman disajnih puteva
  • Nastavak za usta i maske za odrasle i decu uključeni u pakovanje
  • Kompaktan dizajn

  Astma

  Astma se prepoznaje po učestalom i grčevitom zadihanošću i kašljanju. Kao i kod hroničnog bronhitisa, bronhije su upaljene i sluzne dok su trepetljike slepljene. Vazdušni prolazi na određene nadražaje reaguju grčenjem mišića, često izazvanih alergenima poput polena i kućne prašine, ali i stresom i zagađenom okolinom.

  Hronična opstruktivna plućna bolest

  Hronična opstruktivna plućna bolest (HOPB) je tip opstruktivne plućne bolesti koja se karakteriše dugotrajnijim slabim protokom vazduha. Glavni simptomi su kratkoća daha i kašlja te nakupljanje pljuvačke. HOPB je progresivna bolest, što znači da se pogoršava s vremenom. Svakodnevne aktivnosti poput penjanja uz stepenice s vremenom postaju problem. Hronični bronhitis i emfizem su stariji nazivi za različite tipove HOPB-a.

  Efikasan respiratorni sistem

  Korištenjem novih tehnologija omogućuje se lakši tretman i lečenje astme, HOPB-a i ostalih plućnih oboljenja. Pomoću sistema za raspršivanje, pacijenti mogu efektivno lečiti i kontrolisati svoja plućna oboljenja bilo gdje, u bilo kojem trenutku.
  Učinak rada aerosola testiran kaskadnim impaktorom s 2,5-postotnim rastvorom natrijum fluorida
  MMAD FPD
  3.390μm 73.21%
  FPD: Doziranje finih čestica, procenat veličine čestica manji od 5.0 μm

  Dodaci

  • Cev vazduha
  • Filteri vazduha
  • Uputstvo za upotrebu
  • Maske za odrasle i za decu
  • Set za inhalaciju, Usni deo