• Merenje krvnog pritiska kod kuće

  Kako dobiti pouzdane rezultate

  Odrasli bi trebali znati koliko im je krvni pritisak

  Merenje krvnog pritiska kod kuće – kako dobiti pouzdane rezultate

  Krvni pritisak je pritisak krvi na arterije kada srce kuca (sistolni pritisak) i kada srce miruje (dijastolni pritisak). Meri se milimetrima živinog stuba (mmHg). Visok krvni pritisak (hipertenzija) se kod odraslih definiše kao krvni pritisak jednak ili viši od 140 mmHg sistolnog pritiska i jednak ili viši od 90 mmHg dijastolnog pritiska. I

  Visok krvni pritisak se još naziva i  „tihim ubicom“ jer obično nema znakova upozorenja ili simptoma koji upućuju na njega. Mnogi ljudi ne znajui da imaju visok krvni pritisak. Zato je važno redovno proveravati krvni pritisak, naročito, kod ljudi starijih od 40 godina.

  Iako je uzrok visokog krvnog pritiska kod mnogih ljudi nejasan, postoje faktori rizika – poput neredovne fizičke aktivnosti, loše ishrane, gojaznosti, starosti ili genetike  koji mogu uzrokovati visok krvni pritisak.Visok krvni pritisak direktno utiče na rizik od srčanih bolesti (koje uzrokuju srčani udar) i moždanog udara, posebno u kombinaciji s drugim rizičnim faktorima.

  VISOK KRVNI PRITISAK JE ČEST KOD OSOBA U SREDNJIM GODINAMA I KOD STARIJIH LJUDI

  Kada je potrebno meriti krvni pritisak?

  Kao što je naglašeno, visok krvni pritisak se, najčešće, javlja kod ljudi u srednjim godinama i kod starijih osoba. Starenjem Vaše arterije postaju kruće što se odražava na povećanje vrednosti krvog pritiska.

   Ukoliko postoji sumnja na visok krvni pritisak, preporuka je kontrolisati ga u kućnm uslovima, merenjem  4-7 puta u toku dana. Merenje se vrši ujutru i uveče kao 2-3 paralelna merenja, tj. merenje se ponavlja 1-2 minuta nakon prethodnog merenja. Na osnovu rezultata serija merenja izračunava se prosečna vrednost sistolnog i dijastolnog pritiska posebno za jutarnja, posebno za  večernja merenja.

  Još neki od faktora rizika koji doprinose nastanku visokog krvnog pritiska:

  • pušenje
  • gojaznost, naročito u predelu stomaka
  • prekomerni unos soli
  • nedovoljno fizičke aktivnosti
  • velika upotreba NSAIL lekova
  • prekomerno konzumiranje alkohola
  • stres
  • druge bolesti (šećerna bolest, najčešće)

  Prema tome, dolazimo do zaključka, da je najčešći uzrok visokog krvnog pritiska način i  stil života, čija je promena sastavni deo lečenja. U oko 5% slučajeva visok krvni pritisak je rezultat druge bolesti. Bolesti bubrega i nadbubrežnih žlezda su naročito relevantne. Kad god se otkrije visok pritisak, neophodno je otkriti i da li postoji i primarna bolest koja ga izaziva.

  POUZDADNO MERENJE KOD KUĆE

  Gde sve možete kontrolisati svoj krvni pritisak?

  Za najveću pouzdanost merenja, Vaš krvni pritisak kontrolišite u zdravstvenim ustanovama i kod kuće.

  Studije pokazuju da se najtačnije vrednosti krvnog pritiska dobijaju merenjem kod kuće. Okruženje kod kuće je mirno i nema efekta “belog mantila”.

  Pouzdano merenje kod kuće zahteva ispravnost aparata, manžetne i tehnologije merenja. S obzirom da se krvni pritisak menja iz situacije u situaciju, dužina trajanja merenja i ponovno merenje u sličnim uslovima obezbeđuju pouzdanost rezultata.

  MERENJEM U STANDARDNIM USLOVIMA SE DOBIJAJU NAJPOUZDANIJI REZULTATI

  Merite krvni pritisak kod kuće na sledeći način

  Na početku merenja uverite se da se pritisak izmeren na jednoj i drugoj ruci ne razlikuje za više od 10 mmHg. Ako postoji razlika, merenje vršite na ruci na kojoj je izmeren viši pritisak. Krvni pritisak izmerite ujutru od 6 do 9 h pre uzimanja lekova i uveče od 18 do 21 h.

  1. Pola sata pre merenja izbegavajte fizičku aktivnost, pušenje, alkohol i napitke sa kofeinom kao što su kafa, čaj, energetski napici ili gazirana pića. Takođe izbegavajte obilne obroke.
  2. Pronađite mirno, udobno mesto.
  3. Krvni pritisak izmerite na ruci koja nije dominantna, tj. ako ste desnoruki na levoj, a ako ste levoruki na desnoj ruci. Postavite manžetnu na ruku, a ruku oslonite na sto, tako da su Vam lakat i nadlaktica u istoj ravni kao i srce.
  4. Sedite na istom mestu, udobno naslonjeni  bar 5 minuta pre početka merenja
  5. Otpočnite merenje i za to vreme nemojte govoriti i pomerati se. Ne gledajte očitane vrednosti.
  6. Zabeležite Važe rezultate u dnevniku za praćenje rezultata.
  TAČNA MERENJA

  Referentne vrednosti krvnog pritiska

  Referentne vrednosti krvnog pritiska se zasnivaju na krvnom pritisku u stanju mirovanja. Idealan krvni pritisak iznosi 120/80 mmHg. U slučaju veoma visokog krvnog pritiska koji iznosi preko 200/130 mmHg možete osetiti glavobolju i vrtoglavicu, u ostalim slučajevima je, uglavnom, asimptomatski (“tihi ubica”). Referentne vredosti

  Referentne vredosti

  Prilikom lečenja visokog krvnog pritiska, cilj je dostići vrednosti do 140/90 mmHg prilikom merenja kod lekara i do 135/85 mmHg prilikom merenja kod kuće.

  Idealan: 120/80 mmHg

  Normalan: niži od 130/85 mmHg

  Zadovoljavajući/dovoljan: 130-139 / 85-89 mmHg

  Visok: iznad 140/90 mmHg

  Kada je potrebno da sami pratite krvni pritisak?

  Krvni pritisak treba redovno  kontrolisati i pratiti u kućnim uslovima kada otkrijete da je blago ili srednje povišen ili kada se rezultati merenja, međusobno, znatno razlikuju;  zatim kada započnete terapiju ili je promenite. Kasnije, kada se terapija ustali, vrlo je važna, redovna samokontrola  krvnog pritiska kako bi se zadržao na ciljnim vrednostima.

  VISOK KRVNI PRITISAK MOŽE DA SE LEČI

  Šta proizilazi iz visokog krvnog pritiska?

  Visok krvni pritisak napreže arterije i srce što može dovesti do zadebljanja i umora srca, tj. srčane insuficijencije. Osim toga, visok krvni pritisak može dovesti ateroskleroze, koja dovodi do  moždanog i srčanog udara. Visok krvni pritisak se može lečiti uz promenu načina života smanjenjem unosa soli, odgovarajućim vežbanjem i dostizanjem normalne težine. Pušači osete poboljšanje kada prestanu da puše, a osobe sa povišenim holesterolom treba da regulišu svoj lipidni status. Visok krvni pritisak se leči antihipertenzivnim lekovima, ukoliko se korekcijom higijensko-dijetetskog režima ne dobiju zadovoljavjući rezultati.

  Šta čini dobar aparat za merenje krvnog pritiska?

  Za merenje kod kuće preporučuje se visokokvalitetni aparat za merenje krvnog pritiska na nadlaktici. Aparat mora biti odobren i klinički potvrđen i treba da pruža mogućnost lakog servisiranja, zamene i baždarenja po potrebi. Prilikom kupovine aparata proverite kakve su usluge nakon prodaje. Da bi merenje bilo pouzdano važno je da manžetna za nadlakticu bude odgovarajuće veličine. Ako je manžetna mala, očitava se rezultat veći od realnog, dok je zbog velike manžetne očitana vrednost krvnog pritiska niža od realne. Manžetnu treba držati dalje od sunčeve svetlosti kako bi materijal ostao ispravan. Odgovarajuću veličinu manžetne možete odrediti na osnovu obima nadlaktice.

  Najnapredniji aparat za merenje krvnog pritiska takođe prepoznaje aritmije kao što je atrijalna fibrilacija. Atrijalna fibrilacija petostruko povećava rizik od cerebralnog infarkta, a njena prevalencija naglo raste sa starenjem, prekomernom težinom i ograničenim vežbanjem. Rossmax X5 aparat za merenje krvnog pritiska je primer, nove generacije merača koji pomažu u otkrivanju i sprečavanju atrijalne fibrilacije.

  Automatski merač krvnog pritiska

  Rossmax X5 PARR

  • Detekcija aritmije (ARR)
  • Otkrivanje atrijalne fibrilacije (AFib)
  • Detekcija preuranjene kontrakcije (PC)
  • Detekcija pokreta