Merač pritiska S150. Automatski merač na članku ruke

5.300 RSD

Karakteristike:

 • Smart Sense Tehnologija
 • 90 memorija
 • samo jedan pritisak dugmeta potreban za rad
 • znak pulsa jasno istaknut
 • upozorava kod greški pri merenju
 • automatsko gašenje uređaja nakon 60 sec nekorišćenja
 • klinički ispitan
 • detaljno upustvo pogledajte ovde

Dodaci:

 • torbica za nošenje i čuvanje

Garancija 3 godine

Kategorije: ,

Detaljan opis

ROSSMAX S150 je automatski merač pritiska na članku ruke. Merenja krvnog pritiska koje dobijete sa S150 su jednaka sa onim merenjima koja možete dobiti od obučenog osoblja koje koristi metode sa manžetnom i stetoskopom.

Ovaj uređaj je namenjen za merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima od strane odraslih osoba. Nije namenjen za novorođenčad.

Merač pritiska S150 koristi oscilometrijsku metodu kako bi izmerio Vaš krvni pritisak.

Pre nego što se manžetna počne naduvavati uređaj će odrediti osnovni pritisak manžetne, koji je ekvivalentan vazdušnom pritisku. Merenje Vašeg pritiska je zasnovano na tom osnovnom pritisku.

Nakon što se manžetna naduva dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja vazduha. Tokom ispuštanja vazduha meri oscilacije pritiska uzrokovane Vašim pulsom. Bilo kakvo pomeranje ruke ili mišića u tom periodu rezultiraće greškom u merenju. Detaljno upustvo možete pogledati u PDF-u ovde.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 1. Stavite manžetnu na zglob. Pritisnite Uklj./Isklj./Start dugme. Ekran će upaliti sve segmente, radi kontrole ispravnosti. Provera će biti završena nakon 2 sekunde.
 1. Nakon što nestanu svi simboli, ekran će pokazati “0” koja treperi. Merač je spreman za merenje. Nakon što merač naduva manžetnu na otprilike 180 mmHg, započinje merenje.
 1. Kada je merenje krvnog pritiska završeno, sistolni, dijastolni pritisak i puls će biti prikazani istovremeno na ekranu. Merenje se tada automatski sačuvava u memoriju. U memoriji se može sačuvati do 90 merenja.
 1. Pritisnite Uklj./Isklj./Start dugme kako biste isključili merač. Merač se automatski gasi nakon 60 sekundi nekorišćenja. Ovaj merač pritiska će ponovo naduvati manžetnu na otprilike 220 mmHg ukoliko Vašem telu treba više pritiska za merenje krvnog pritiska.

Za pozivanje vrednosti iz memorijske zone, pritisnite Memorijsko dugme. Na ekranu će biti prikazane vrednosti merenja iz memorijske zone. Prvo će se prikazati zadnje merenje. Svakim novim pritiskom Memorijskog dugmeta, pozivaćete starije vrednosti.

UPOZERENJA:

 1. Uređaj sadrži visoko precizne sklopove. Stoga, izbegavajte ekstremne temperature, vlagu, i direktnu sunčevu svetlost. Nastojte da Vam uređaj ne padne ili da ga ne udarite, i čuvajte ga od prašine.
 2. Pažljivo očistite telo merača krvnog pritiska i manžetnu lagano vlažnom, mekom krpom. Ne pritiskajte. Ne savijajte već formirani oblik manžetne. Ne perite manžetnu i ne koristite hemijska sredstva. Nikad ne koristite alkohol, razređivače ili benzin.
 3. Baterije iz kojih je došlo do curenja mogu uništiti uređaj. Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vreme.
 4. Radi izbegavanja opasnih situacija uređaj ne treba da bude korišćen od strane dece.
 5. Ako se uređaj čuva blizu smrzavanja, ostavite ga da se privikne na sobnoj temperaturi pre upotrebe.
 6. Ovaj uređaj se ne može servisirati na terenu. Ne bi trebalo da koristite bilo koji alat za otvaranje uređaja niti da pokušate da podesite bilo šta unutar uređaja. Ako imate probleme, obratite se prodavnici ili doktoru od kojeg ste kupili ovaj uređaj ili kontaktirajte Rossmax International Ltd.
 7. Zajedničko za sve merače krvnog pritiska je da koriste oscilometrijsku funkciju merenja, uređaj može imati poteškoće u određivanju tačnog krvnog pritiska za korisnike sa dijagnozom sličnom aritmiji (fibrilacija ili ventrikularne promene ritma), dijabetesu, slaboj cirkulaciji, problemima sa bubrezima, ili za korisnike koji su patili od moždanog udara, ili zbog nesavesnih korisnika.
 8. Da biste zaustavili rad u bilo kom trenutku, pritisnite Uklj./Isklj./Start dugme, a vazduh u manžetni će se brzo izduvati.
 9. Kada se dostigne 300 mmHg, uređaj će početi sa brzim izduvavanjem iz bezbednosnih razloga.
 10. Imajte na umu da je ovo medicinski proizvod samo za kućnu upotrebu i nije namenjen da služi kao zamena za savet lekara ili medicinskog profesionalca.
 11. Ne koristite ovaj uređaj za dijagnozu ili lečenje bilo kog zdravstvenog problema ili bolesti. Rezultati merenja su samo referenca. Konsultujte medicinskog profesionalca za tumačenje izmerenog pritiska. Obratite se svom lekaru ako imate ili sumnjate na bilo koji medicinski problem. Ne menjajte lekove bez saveta svog lekara ili drugog zdravstvenog radnika.
 12. Elektromagnetne smetnje: Uređaj sadrži osetljive elektronske komponente. Izbegavajte jaka električna ili elektromagnetna polja u neposrednoj blizini uređaja (npr. mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice). To može dovesti do privremenog oštećenja preciznosti merenja.
 13. Odložite uređaj, baterije, delove i pribor u skladu sa lokalnim propisima.
 14. Ovaj merač ne može da ispuni svoje navedene performanse ako se skladišti ili koristi izvan temperatura i vlažnosti navedenih u specifikacijama.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Merač pritiska S150. Automatski merač na članku ruke”

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.