Digitalni merač krvnog pritiska CH 155

5.900 RSD

 

Prednosti:

 • Proizvođač: Rossmax, Švajcarska
 • Merač krvnog pritiska za nadlakticu
 • Indikator rizika od hipertenzije i moždanog udara
 • Detektor aritmije
 • 90 memorija
 • Indikator pokreta
 • Doživotna kalibracija
 • Prosek poslednja tri merenja
 • Automatsko gašenje uređaja nakon 60 sekundi
 • Klinički ispitan
 • Težina: 330 g (bez baterija)

U paketu dobijate:

 • Baterije
 • Univerzalnu manžetnu
 • Detaljno uputstvo za upotrebu
 • Dnevnik za rezultate merenja
 • Torbicu za nošenje i čuvanje

Garancija: 3 godine
(Manžetna ne ulazi u garanciju)

Uputstvo za upotrebu

Detaljan opis

Profesionalni, tehnološko unapređen automatski merač krvnog pritiska za nadlakticu, koji nije samo merač već ozbiljan medicinski aparat   Merenja krvnog pritiska koje dobijete sa Rossmax Digitalni merač krvnog pritiska CH 155 su jednaka sa onim merenjima koja možete dobiti od obučenog osoblja koje koristi metode sa manžetnom i stetoskopom. Ovaj uređaj je namenjen za merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima od strane odraslih osoba. CH 155 koristi oscilometrijsku metodu kako bi izmerio Vaš krvni pritisak.   Pre nego što se manžetna počne naduvavati, uređaj će odrediti osnovni pritisak manžetne, koji odgovara vazdušnom pritisku. Merenje Vašeg pritiska je zasnovano na tom osnovnom pritisku.

UPOZORENJA:
Uređaj sadrži visoko precizne sklopove. Stoga, izbegavajte ekstremne
temperature, vlagu, i direktnu sunčevu svetlost. Nastojte da Vam uređaj
ne padne ili da ga ne udarite, i čuvajte ga od prašine.
2. Pažljivo očistite telo merača krvnog pritiska i manžetnu lagano
vlažnom, mekom krpom. Ne pritiskajte. Ne savijajte već formirani oblik
manžetne. Ne perite manžetnu i ne koristite hemijska sredstva. Nikad
ne koristite alkohol, razrijeđivače ili benzin.
3. Baterije iz kojih je došlo do curenja mogu uništiti uređaj. Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vreme.
4. Radi izbegavanja opasnih situacija uredjaj ne treba da bude korišćen
od strane dece.
5. Ako se uređaj čuva blizu smrzavanja, ostavite ga da se privikne na
sobnu temperaturu pre upotrebe.
6. Ovaj uređaj se ne može servisirati na terenu. Ne bi trebalo da koristite
bilo koji alat za otvaranje uređaj niti da pokušate da podesite bilo šta
unutar uređaja. Ako imate probleme, obratite se prodavnici ili doktoru
od kojeg ste kupili ovaj uređaj ili kontaktirajte Rossmax International
Ltd.
7. Zajedničko za sve merače krvnog pritiska je da koriste oscilometrijsku
funskciju merenja, uređaj može imati poteškoće u određivanju tačnog
krvnog pritiska za korisnike sa dijagnozom sličnom aritmiji (fibrilacija ili
ventrikularne promene ritma), dijabetesu, slaboj cirkulaciji, problemima
sa bubrezima, ili za korisnike koji su patili od moždanog udara, ili zbog
nesavesnih korisnika.
8. Da biste zaustavili rad u bilo kom trenutku, pritisnite Uklj./Isklj./Start
dugme, a vazduh u manžetni će se brzo izduvati.
9. Kada se dostigne 300 mmHg, uređaj će početi sa brzim izduvavanjem
iz bezbednosnih razloga.
10. Imajte na umu da je ovo medicinski proizvod samo za kućnu upotrebu
i nije namenjen da služi kao zamena za savet lekara ili medicinskog
profesionalca.
11. Ne koristite ovaj uređaj za dijagnozu ili lečenje bilo kog zdravstvenog
problema ili bolesti. Rezultati merenja su samo referenca. Konsultujte
medicinskog profesionalca za tumačenje izmerenog pritiska. Obratite
se svom lekaru ako imate ili sumnjate na bilo koji medicinski problem.
Ne menjajte lekove bez saveta svog lekara ili drugog zdravstvenog
radnika.
12. Elektromagnetne smetnje: Uređaj sadrži osetljive elektronske komponente. Izbegavajte jaka električna ili elektromagnetna polja u neposrednoj blizini uređaja (npr. mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice). To
može dovesti do privremenog oštećenja preciznosti merenja.
13. Odložite uređaj, baterije, delove i pribor u skladu sa lokalnim propisima.
14. Ovaj merač ne može da ispuni svoje navedene performanse ako se
skladišti ili koristi izvan temperatura i vlažnosti navedenih u specifikacijama